Βασιλική, 31082, Λευκάδα
Τηλ.: 26450-31378, Φαξ: 26450-31565
Κινητά: 6947-187856, 6948-709034
e-Mail: windsurfvassiliki@gmail.com, nefeliclubs@gmail.com, www.windsurfvassiliki.com